Životopis - MUDr. Ladislav Polách

Narodil jsem se v roce 1982 v Uherském Hradišti. Po studiu stomatologie a všeobecného lékařství (2001-2009) jsem pracoval v Psychiatrické léčebně Brno a následně na Psychiatrické klinice v Brně–Bohunicích. Po úspěšném složení euroatestace v roce 2015 jsem se přestěhoval zpět do Uherského Hradiště.


Praxe

Psychiatrická ambulance Uherské Hradiště
7/2017 – současnost

Standardní provoz všeobecné psychiatrické ambulance.

Psychiatrická ambulance Kyjov – spolupráce se společností Psychiart, s.r.o.
1/2015 – 7/2017

V rámci ambulantní praxe se věnuji širokému spektru psychických poruch. Nejčastěji se jedná o neurotické poruchy (zejm. úzkosti) a poruchy nálady (zejm. deprese), na druhém místě podle četnosti demence a poruchy chování u gerontopsychiatrických pacientů. Méně často se setkáváme s ostatními poruchami – závislostmi nebo psychotickými poruchami. Ambulance sídlí v areálu nemocnice Kyjov. Kromě profesionálního přístupu jsou naší předností také relativně krátké objednací lhůty, výhodná pracovní doba (končíme v 18.00) a spolupráce s psychoterapeuty.

Uherskohradišťská nemocnice, a.s. – poskytování psychiatrických konzilií
3/2016 – 7/2017

Psychiatrická ambulance v Uherskohradišťské nemocnici je určena výhradně pro interní konziliární vyšetření hospitalizovaných pacientů.

Lektor ve společnosti Institu pro NLP, s.r.o.
1/2015 – 7/2017

Pracuji na pozici lektora pro Institut pro NLP, s.r.o., se sídlem v Praze. Vyučuji půlroční sebezkušenostní výcvik nazvaný NLP Practitioner. V rámci něj se věnujeme následujícím tématům: efektivní komunikace, práce se zdroji a kotvami, neuro-logické úrovně vlivu, strategie pro dosažení cílů, leadership a timemanagement, metamodel jazyka, strategické vyjednávání, metafory a reframing, ericksonovský trans.

Lektor na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Masarykovy univerzity v Brně
9/2013 – 12/2014

Základem semestrálního kurzu výuky mediků bylo naučit se, jak lépe komunikovat nejen s budoucími pacienty, ale i s kolegy a nadřízenými. Výuka obsahovala prvky obecné teorie komunikace, asertivity, NLP a neverbální komunikace. Vysoký důraz byl kladen na sebezkušenost.

Psychiatr na zejména na Krizovém centru a psychoterapeutickém oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno
12/2012 – 12/2014

Náplní práce na psychoterapeutickém oddělení byly příjmy pacientů, jejich klinické vedení, úprava medikace, psychoterapeutické pohovory, propuštění. Jednalo se zejména o pac. s neurotickými poruchami, tj. úzkostmi, obsedantně-kompulzivní poruchou apod. Dále jsem v rámci práce na klinice působil i na odděleních uzavřených specializujících se na terapii psychotických poruch a poruch nálady. Náplní mé práce byla též péče o pacienty na jednotce intenzivní péče kliniky.

Psychiatr v Psychiatrické léčebně Brno
12/2009 – 11/2012

V Psychiatrické léčebně (nemocnici) v Brně jsem působil na jak na akutních, tak i chronických a doléčovacích odděleních. Má praxe zahrnovala chronické psychotické oddělení, akutní příjmové a doléčovací oddělení, gerontopsychiatrické oddělení, psychoterapeutické oddělení a další.

Licence, osvědčení, a členství
 • Člen Sdružení ambulantních specialistů
 • Licence ČLK pro výkon lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie [sken]
 • Diplom ČLK celoživotního vzdělávání [sken]
 • NLP Master Practitioner Certification – 2013 [sken]
 • NLP Practitioner Certification – 2012 [sken]
 • 5letý sebezkušenostní výcvik v Gestalt psychoterapii (probíhající)
 • Peter Krištofovič – Allschola: Úspešný prejav [sken]
 • Workshop: Pair therapy workshop – Gestalt Associates Training Los Angeles – 2012
 • Ericksonovská hypnoterapie a na řešení orientovaná psychoterapie – 2010–2011
 • Hypnoterapeutický kurz – 2011 [sken]
 • Workshop: Soteria Berne: 27 years of experience with an alternative approach to treatment of schizophrenia – 2008
 • Kurz: Emotional Freedom Techniques – 2008 [sken]
 • Kurz: Silva mind control – 2003 [sken]

Vzdělání

 • Atestace z psychiatrie – 2014 [sken]
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obor všeobecné lékařství – 2001–2009 [sken]
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obor stomatologie – 2001–2008
 • Gymnázium Uherské Hradiště – 1994–2001