Tým

Tým psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí tvoří: