Publikační činnost

V rámci publikační činnosti byla vydána kniha Příručka duševního zdraví – 25 příběhů z psychiatrické ambulance. Kniha je zaměřena na nejčastější psychické potíže, se kterými se potkáváme v psychiatrické ambulanci: deprese, úzkostné poruchy, nespavost a problémy s alkoholem.

COVER

Obsah knihy

 • Deprese a jiné poruchy nálady: Co je to deprese? Jak se projevuje? Jak depresi diagnostikujeme? S jakými formami se v praxi setkáváme? Deprese a sebevražda – jaké je skutečné riziko? Jak vlastně deprese vzniká? Jaký je rozdíl mezi primární a sekundární depresí? Jaká je léčba deprese? Co jsou to antidepresiva, jaká se běžné používají a jak vlastně fungují? Mýty o antidepresivech – čemu věřit a čemu ne? Často kladené otázky ohledně užívání antidepresiv – co se stane, když vynechám dávku? Můžu kombinovat léky s alkoholem? Deprese a úzkosti v těhotenství a v šestinedělí – co vlastně hrozí? Co je to poporodní psychóza? Doporučení pro nemocné trpící depresí. Plán krizové pomoci. Doporučení pro rodinu depresivního pacienta. Co je to mánie a co bipolární afektivní porucha? Jak se tyto poruchy léčí?,
 • Úzkosti: Jak se vyznat v neurotických poruchách? Test – jak silnou úzkost prožívám? Jaké úzkostné potíže mě konkrétně trápí? Co jsou to vlastně fobie? Jak poznám sociální fobii? Co dělat, když příbuzný trpí agorafobií a bojí se vycházet z domu? Jak moc je nebezpečná panická porucha? Hrozí při ní opravdu infarkt? Test na panickou poruchu. Generalizovaná úzkostná porucha a smíšená úzkostně depresivní porucha – jak moc časté a závažné jsou? Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) – jak se pozná? Je vůbec vyléčitelná? A čím se léčí? Reakce – co dělat při akutním stresu? Jak se vyrovnat s posttraumatickou stresovou poruchou? Dá se zbavit jejích příznak? Somatoformní a disociativní poruchy – čím jsou zajímavé? Neurastenie – je ta únava opravdu jen psychického původu? Jak se vlastně léčí tyto neurotické poruchy? Jak se vyrovnat s úzkostí? Jaký je rozdíl mezi anxiolytiky? Jak se vlastně chovat k duševně nemocnému?
 • Problémy se spánkem: Jak se pozná normální spánek? A jak nespavost? Jaký je rozdíl mezi primární a sekundární nespavostí? Jak tedy řešit nespavost? Jsou k dispozici jenom léky nebo i jiné možnosti? Jaké relaxační techniky jsou k dispozici? Doplňky stravy – jaké jsou k dostání a které z nich fungují? A jak je to s těmi léky? Které jsou nejlepší na spánek?
 • Alkohol: Jaký moc nebezpečná je opilost? Co je akutní intoxikace? Co dělat s opravdu opilým člověkem? Jaká jsou rizika? Jak se alkohol podepisuje na tělesném a duševním zdraví a na vztazích? Jak mám řešit domácí násilí? Na koho se obrátit o pomoc? Jak se pozná závislost na alkoholu? Co je to kvartální pití? Jak se projevuje závislost u žen? Dá se závislost odhalit z krve? Jak? Jak vyřešit odvykací stav? Dá se zvládnout doma? Jak se vlastn léčí závislost? Je nutný hned tříměsíční pobyt v léčebně? Co je to detox a proč je nutný před nástupem do terapeutické komunity? Kdo jsou anonymní alkoholici? Jaké léky se používají v léčbě závislosti? Časté otázky týkající se alkoholu.
 • Léčba duševních potíží: Psychofarmaka neboli léky používané v psychiatrii. Podle čeho se rozdělují a jak fungují? Co je to fototerapie? Opravdu se stále ještě používají elektrošoky? Proč a u koho? Psychoterapie – to je jenom takové povídání nebo opravdu je k něčemu dobrá? Jak na úzkost, stres a špatnou náladu bez léků? Co je to stres a jak nás ovlivňuje? Jaké bylinky se dají použít? Co je to autohypnóza? Má nějaká nebezpečí? Jaký je rozdíl mezi autogenním tréninkem a progresivní svalovou relaxací? Jak mi může pomoci hluboké dýchání nebo řízená imaginace. Co akupunktura, meditace, jóga a homeopatie – opravdu mi mohou pomoci? Jak můžu pracovat se svým tělem? Co je to ten focusing? Jak lépe komunikovat? Jak efektivně používat asertivitu v každodenním životě?

Čím se kniha liší od odborných publikací? Především tím, že je psána pro „normálního člověka“, který s psychiatrií nemá zkušenosti, ale má potíže, se kterými by potřeboval pomoci.

Další výhody knihy

 • Informace z praxe: Zapomeňte na složité pojmy, teorie nebo úvahy. Přečtete si něco přehledného, čemu budete rozumět na první pokus. Nepíšeme pro vědce, ale pro běžné lidi. Díky struktuře knihy se velmi snadno zorientujete a rychle najdete to, co zrovna potřebujete vědět.
 • Alternativní metody léčby: Nechcete se spoléhat jenom na léky? Nebo chcete zkusit nejprve jiné možnosti? Součástí knihy je velká kapitola o alternativních způsobech léčby včetně zhodnocení jejich efektivity – byliny, relaxační techniky, akupunktura, meditace, homeopatie, práce s tělem, aromaterapie, NLP a další.
 • 25 nevšedních příběhů: Přečtěte si příběhy z praxe. Díky nim se například dozvíte, jak se projevují různé druhy deprese. Jaká jsou rizika u duševních poruch? Co všechno se může stát? Jaké léky se nejčastěji v praxi užívají? Na koho se obrátit s prosbou o pomoc?
 • Testy: Součástí jsou samozřejmě i testy, které vám řeknou, jak na tom jste. Pokud máte příbuzného s depresemi, můžete zhodnotit jeho stav. Máte kamaráda, který má problémy s alkoholem? Vyplňte spolu test MAST, který ukáže, do jaké míry jej alkohol ohrožuje a jestli už je třeba s tím něco začít dělat.
 • Propojení s webem: Kniha je spojena s webem upsychiatra.cz. Díky tomu jsou informace v ní neustále aktuální. Na webu si také můžete online vyplnit některý z testů uvedených v knize.
 • Adresář psychiatrických klinik a nemocnic: Kam se obrátit v případě pomoci? Na konci knihy uvádíme kontaktní informace (adresy a telefony) na všechny psychiatrické nemocnice (léčebny) a kliniky.
 • Výkladový slovník: V knize najdete rejstřík a výkladový slovník v jednom. Obsahuje na 200 hesel, nejpoužívanějších termínů v psychiatrii. Každý z nich je srozumitelně vysvětlen a případně obsahuje odkaz na stranu v knize, kde se dozvíte více informací.

 

Kolektiv autorů

 • Mgr. Veronika Šuráňová: Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Satiterapii (mindfulness psychotherapy), výcvik v Systemické supervizi a koučování, nyní je frekventantkou pětiletého výcviku v Integrativní na tělo zaměřené psychoterapii. Pracuje jako psychoterapeutka, supervizorka a lektorka. Sama praktikuje a s klienty pracuje skrze focusing, mindfulness, bioenergetiku a práci s tělem.
 • PhDr. Lucie Baronová: PhDr. Lucie Baronová pomáhá rodinám, které se vypořádávají s náročnými vnějšími životními podmínkami nebo závažnou nemocí v rodině. Již přes 30 let se věnuje interdisciplinárnímu přístupu, který si osvojila při studiu ve Velké Británii: kombinuje obory jako jsou psycholingvistika, teorie změny, psychologie vzdělávání, neuroscience a psychologie štěstí. Spolupracuje s lékaři, pravidelně přednáší propojená psychosomatická a homeopatická témata na lékařských kongresech. Zajímá se také o autohypnózu a práci s tělem a všemi smysly. Jejím cílem je pacientům a jejich rodinám co nejvíce ulehčit cestu životem a směřovat je k uzdravení. Intenzivně studuje nové přístupy a pro každého hledá individuální řešení šité na míru. Využívá zejména šetrných holistických přístupů, které jsou u nás někdy méně známé, avšak dobře etablované v anglo – amerických zemích.
 • Václav Buchta, DiS.: Pracuje jako vedoucí Podpory bydlení Sdružení Práh, která poskytuje chráněné bydlení a podporu samostatného bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné v městě Brně. V oboru pracuje devět let. Jako lektor vede kurz Jak jednat s člověkem se závažným duševním onemocněním a jak jej podporovat. Kurz je akreditovaný MPSV je určen pracovníkům samosprávy měst a obcí a poskytovatelům sociálních služeb. Od roku 2009 převážně v Brně lektoruje preventivní program „Pobavme se o alkoholu“, který určen žákům sedmých tříd základních škol a provozuje jej organizace Sananim z. ú. Spolupracuje také se školním poradenským pracovištěm Střední školy technické a ekonomické Brno na vedení preventivních přednášek pro studenty a rodiče.
 • Mgr. Martin Lajprík, GQHP: Je kvalifikovaným hypnoterapeutem se zaměřením na Ericksonovskou hypnoterapii, kterou modifikuje pro potřeby dnešní doby. Uplatňuje a vyvíjí postupy, které mu umožňují dosáhnout cíl klienta za pět, tři nebo dokonce už i za jedno sezení. Hypnoterapeutický trénink získal v Londýně na British Hypnosis Research and Training School pod vedením Stephena Brookse, který má za uplynulých 30 roků reputaci nejlepšího trenéra v oblasti hypnoterapie v Evropě. Martin je členem General Hypnotherapy Register – tato největší anglická organizace sdružující hypnoterapeuty v UK mu udělila profesionální kvalifikaci General Qualification in Hypnotherapy Practice (GQHP). V současnosti vede svoji hypnoterapeutickou praxi v Bratislave.
 • MUDr. et MUDr. Ladislav Polách: Psychiatr, lektor, hlavní autor knihy. Medicínu (stomatologii a všeobecnou medicínu) vystudoval na Masarykově Univerzitě v Brně. Poté pracoval v Psychiatrické léčebně Brno – Černovice. Zde prošel v podstatě všemi typy oddělení – akutními, chronickými, neurotickými, psychotickými, gerontopsychiatrickými, též odděleními na léčbu závislosti. Poté přešel na Psychiatrickou kliniku v Brně-Bohunicích, kde působil zejména na psychoterapeutickém oddělení a na Krizovém centru. Během toho vyučoval komunikaci a sebezkušenost na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity. Od roku 2015 působí v soukromé psychiatrické ambulanci v Kyjově a od roku 2016 též v Uherském Hradišti. Mimo klasické vzdělání prošel celou řadou vzdělávacích kurzů – Silvova metoda, NLP Master Practitioner, Erickonovská hypnóza, je frekventantem 5letého sebezkušenostního výcviku v Gestalt psychoterapii. V současné době bydlí v Uherském Hradišti.

 

Ke stažení

– Obsah knihy (PDF)
– Poruchy spánku (PDF)

Knihu je možné objednat online.

Jeden kus stojí 250 Kč vč. DPH (bez případného poštovného).

prirucka_dusevniho_zdravi