Psychiatrie dnes

Cílem semináře je stručnou a srozumitelnou formou přiblížit aktuální obsah psychiatrie

Témata:

 • dnešní diagnostické možnosti
 • aktuální rozdělení psychiatrických poruch – systém MKN-10, systém DSM-V (USA)
 • základní příznaky a terapie jednotlivých poruch:

 1. organické poruchy: Alzheimerova a vaskulární demence – odlišení z hlediska diagnostiky i terapie; delirium; organické poruchy nálady, organická halucinóza, organická porucha s bludy; organická porucha osobnosti
 2. závislosti: základní typy – alkohol, opiáty, stimulanty, halucinogeny, kannabis, sedativa/hypnotika, rozpouštědla
 3. psychotické poruchy – schizofrenie, akutní a přechodné psychotické poruchy, poruchy s bludy
 4. afektivní poruchy – deprese, mánie, bipolární porucha
 5. neurotické poruchy – panická porucha, obsedantně-kompulzivní porucha, reakce na stres
 6. poruchy osobnosti a specifika péče o tyto pacienty
 7. poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, mentální retardace

 • farmakoterapie poruch: indikace, dávkování, kontraindikace, nežádoucí účinky, možnosti preskripce praktickým lékařem