Psychiatrie - MUDr. Ladislav Polách

Věnuji se diagnostice a léčbě následujících skupin diagnóz

  • organické duševní poruchy – Alzheimerova nemoc a jiné demence, deliria, následky úrazů mozku
  • základní vedení klientů bojujících se závislostí na návykových látkách – nespecializuji se na protitoxikomanickou léčbu
  • psychotické poruchy – schizofrenie, poruchy s bludy, schizoafektivní poruchy apod.
  • poruchy nálady – deprese, mánie, bipolární afektivní porucha
  • neurotické poruchy – fobie, úzkostně-depresivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, OCD, posttraumatická stresová porucha, poruchy přizpůsobení, neurastenie
  • poruch příjmu potravy – základní vedení klientek a klientů s mentální anorexií, mentální bulimií a příbuznými poruchami příjmu potravy
  • poruchy spánku
  • poruchy osobnosti
  • mentální retardace

Dále  v rámci psychiatrické ambulance nabízím vypracování odborných podkladů pro jednání s úřady – pracovní neschopnosti, posudková řízení, příspěvek na péči, apod.

Neposkytuji pedopsychiatrické, sexuologické služby ani soudně-znalecké služby.

Úhrada služeb
Pro klienty těchto pojišťoven je péče hrazena ze zdravotního pojištění:
VZP (111), RBP (213), ZPMV (211), VoZP (201), ČPZP (205), OZP (207)

Objednání k vyšetření
je možné v dopoledních hodinách na tel. 572 551 330.
Aktuálně objednáváme do pořadníku s čekací dobou cca 4 měsíce.