Organické duševní poruchy

Cílem semináře je podat základní informace o poruchách vyvolaných poškozením mozku včetně akutních stavů doprovázených neklidem a agresivitou

Témata:

  • pojem organické duševní poruchy – jaká jsou obecná kritéria?
  • současné diagnostické možnosti
  • rozdělení poruch – jejich projevy, vhodné vyšetřovací metody, možnosti terapie:

  1. demence: Alzheimerova a vaskulární demence, demence u jiných chorob (Huntingtonova choroba, Parkinsonova choroba), problematika pseudodemencí a reverzibilních demencí. Obecná kritéria, diferenciální diagnostika, terapie kognitivních příznaků, terapie BPSD
  2. delirium – definice, rozdělení, diagnostika, terapie
  3. organická halucinóza, organická porucha s bludy – diagnostika, diferenciální diagnostika od funkčích psychóz, terapie
  4. postkomoční syndrom