Komunikační štít

Unikátní kurz pro omezený počet účastníků

Cílem kurzu je naučit se lépe komunikovat. Díky lepší komunikaci tak budete moci nejen uhájit svoji pozici, ale i dosáhnout věcí, na které jste si dříve netroufli.

Komunikace v mém pojetí není primárně o tom, co a jak člověk říká. Dle mého názoru je tato vnější komunikace pouze odrazem vnitřního světa. Můžete projít řadou školení na asertivitu, ale bude to ztráta času, pokud s vámi získané dovednosti nebudou rezonovat. Na vědomé úrovni se něco naučíte, na podvědomé si to budete blokovat.

Proto je tento kurz zaměřen hlavně na práci s našim podvědomím. Budeme modelovat problematické situace a pracovat s vašimi pocity. Co zažíváte v těchto náročných situacích? Jaké obrazy vidíte? Jaké emoce prožíváte? Jaká přesvědčení vám brání v lepšímu projevu?

Tím, že budeme pracovat na podvědomí, není třeba pracovat na své neverbální komunikaci – řeči těla. Jakmile totiž máme vyřešeny své interní procesy a dokážeme zaujmout jednoznačný názor, tělo nás bude doprovázet. To se neděje u většiny kurzů, na kterých se pracuje jen s vědomou myslí – zde totiž většinou dochází ke konfliktu s vědomím chtěním a podvědomými programy.

Nejedná se o klasický vzdělávací kurz, nýbrž o transformační proces. Nebudeme ztrácet čas povídáním o komunikaci a komunikačními teoriemi, budeme se věnovat přímo situacím, které jsou pro vás výzvou. Mohu vám zcela garantovat, že není možné projít kurzem beze změny.