Jsem ještě normální?

Seminář je určen pro širokou veřejnost. Cílem je podat základní informace o tom, co je to duševní zdraví a co je vlastně náplní oboru psychiatrie.

Seminář je koncipován jako interaktivní – níže jsou nastíněna témata, kterým se můžeme věnovat, přesná podoba však záleží na posluchačích a jejich dotazech.

Témata:

  • co je to vlastně duševní zdraví?
  • jak poznám, že jsem se zbláznil? Kdy už se jedná o duševní poruchu a kdy ještě o normální chování? Jsou moje potíže už na hospitalizaci?
  • jaké je základní rozdělení duševních poruch?
  • jaké základní léky máme? A jde to i bez léků?
  • jak se mám chovat k příbuznému se schizofrenií, depresí, se závislostí na alkoholu nebo s jinou poruchou?
  • jak funguje psychiatrie v ČR? Jaké jsou výhody a nevýhody ambulantní a ústavní léčby? Co jsou to denní stacionáře?
  • jak je to s invalidizací, omezením svéprávnosti, s příspěvkem na péči?