Jak na stres?

Obsahem semináře je přehled a nácvik základních relaxačních metod, práce s vnitřní imaginací

Témata:

  • co je to stres?
  • jaký je rozdíl mezi eustresem a distresem?
  • jaký má dlouhodobý stres vliv na fungování organismu?
  • eliminace stresu – 1. fáze: proč a jak si interpretujeme vnější události jako stresové? Práce s vnitřními obrazy a vnitřním monologem.
  • eliminace stresu – 2. fáze: práce s tělem – relaxační a dechová cvičení s prvky focusingu
  • eliminace stresu – 3. fáze: vytvoření spouštěče pro okamžité navození stavu relaxace
  • diskuze, individuální práce