Historie ambulance

Historie psychiatrické ambulance se začala psát již v 60. letech minulého století, ještě pod tehdejším OÚNZ – Okresním ústavem národního zdraví. Tehdy byl psychiatrem MUDr. Hošek, po něm MUDr. Hošková.

Psychiatrie v té době byla zaměřena z vícero důvodů na těžší diagnózy, tedy zejména psychotické poruchy (schizofrenie), poruchy nálady (deprese, bipolární porucha), poruchy osobnosti, mentální retardace. Neurotickým (úzkostné) poruchám se nevěnovalo tolik pozornosti jako dnes. Ambulance se věnovala též dětským pacientům. Vlastně po celou dobu, až do roku 2021, sídlila na staré poliklinice na Františkánské ulici v Uherském Hradišti, v budově z konce 19. století. 

Na jaře 2017 proběhlo jednání mezi paní doktorkou Hoškovou a dr. Poláchem, který od ní ambulanci odkoupil. V té době již běžela v České republice reforma psychiatrické péče, jejímž cílem bylo mimo jiné pacienty z psychiatrických léčeben přesunout více k jejich trvalému bydlišti, tedy nabídnout jim komunitní péči. Z tohoto důvodu vznikala například centra duševního zdraví nebo právě psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí (zahrnující krom psychiatra i další odbornosti). V Uherském Hradišti se podařilo zrealizovat obě tyto možnosti. Centrum duševního zdraví (CDZ) je provozováno Charitou a sídlí v Atriu, zatímco původní ambulance dr. Hoškové se přesunula do nových prostor na Obchodní ulici a přeměnila se na ambulanci s rozšířenou péčí tím, že rozšířila své služby o psychoterapii a služby zdravotně-sociálního pracovníka. Díky úzké spolupráci s CDZ a centrem sociální rehabilitace Labyrint můžeme spolu klientům nabídnout psychiatrické i psychologické služby v kombinaci se sociální péčí a teréními službami, tedy v souladu s původní myšlenkou reformy psychiatrie.