V čem vám mohu pomoci

Věnuji se diagnostice a léčbě následujících skupin diagnóz

 • organické duševní poruchy – Alzheimerova nemoc a jiné demence, deliria, následky úrazů mozku
 • základní vedení klientů bojujících se závislostí na návykových látkách – nespecializuji se na protitoxikomanickou léčbu
 • psychotické poruchy – schizofrenie, poruchy s bludy, schizoafektivní poruchy apod.
 • poruchy nálady – deprese, mánie, bipolární afektivní porucha
 • neurotické poruchy – fobie, úzkostně-depresivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, OCD, posttraumatická stresová porucha, poruchy přizpůsobení, neurastenie
 • poruch příjmu potravy – základní vedení klientek a klientů s mentální anorexií, mentální bulimií a příbuznými poruchami příjmu potravy
 • poruchy spánku
 • poruchy osobnosti
 • mentální retardace

Dále  v rámci psychiatrické ambulance nabízím:

 • vypracování odborných podkladů pro jednání s úřady – pracovní neschopnosti, invalidizace, příspěvek na péči apod.
 • konziliární služby – ve spolupráci s Uherskohradišťskou nemocnicí a.s.

 • Neposkytuji pedopsychiatrické, sexuologické služby ani soudně-znalecké služby.