Afektivní poruchy

Cílem semináře je podat praktické informace o nejčastěji se vyskytujících poruchách nálady

Témata:

  • základní rozdělení, diagnostika a terapie afektivních poruch:

  1. deprese: diagnostická kritéria, formy deprese, rozmanitost klinických příznaků, somatizované deprese. Možnosti léčby – nejčastěji používané generace antidepresiv, jejich doporučené a nedoporučené kombinace kombinace, dávkování, kontraindikace nejčastěji používaných antidepresiv, nežádoucí účinky a jejich řešení
  2. mánie: diagnostika, příznaky, odlišení od intoxikací stimulancii, od psychotických poruch. Možnosti léčby – stabilizátory nálady, jejich nežádoucí účinky, interakce, kontraindikace (např. proč ne valproát u mladých žen), dávkování
  3. bipolární afektivní porucha – proč se nejedná jen o prosté střídání deprese a mánie, diferenciální diagnostika od poruch osobnosti, terapie