Psycholog nebo psychiatr?

Psycholog nebo psychiatr?

Psycholog je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který (většinou) na filozofické fakultě vystudoval obor psychologie. Po dokončení studia mu byl udělen titul Mgr. nebo PhDr. Psycholog se poté dále specializuje např. na dopravní psychologii, personalistiku nebo také na práci ve zdravotnictví jako klinický psycholog. Psycholog ve zdravotnictví, aby mohl fungovat samostatně, potřebuje složit ještě po několika letech praxe tzv. atestaci. Do té doby může fungovat pod dohledem jiného atestovaného psychologa. Psycholog ve zdravotnictví se věnuje většinou dvěma činnostem, a to psychologickým vyšetření a/nebo psychoterapii.

Psychologické vyšetření (psychodiagnostika) má často za účel zpřesnit psychiatrickou diagnózu. Například nám pomůže odlišit počínající demenci od deprese, odhalit osobnostní podklad potíží, změřit inteligenci, pozornost, paměť apod. Pro každé takové vyšetření se používají specializované testy, například Rorschach apod. Psychologické vyšetření bývá většinou náročnější, proto se realizuje během několika setkání, aby nebyl klient vyčerpaný a nedošlo tak ke zkreslení výsledků.

Psychoterapii může psycholog provozovat v případě, že má za sebou psychoterapeutický výcvik nebo je ještě ve výcviku a jeho práce je tak supervidována jiným zkušeným terapeutem. Psychoterapeutický výcvik trvá většinou několik let (typicky 5 let) a obsahuje i sebezkušenostní část. Může jej absolvovat nejen psycholog, ale i psychiatr nebo i jiný lékař nebo dokonce třeba i sociální pracovník. Člověk, který má za sebou celý výcvik se pak může nazývat psychoterapeutem. Proto ne každý psycholog nebo psychiatr je zároveň psychoterapeutem a ne každý psychoterapeut musí být psychologem nebo psychiatrem.

Psychiatr je lékař, který vystudoval lékařskou fakultu a má titul MUDr. Po dokončení medicíny jde pracovat do psychiatrické nemocnice (ty jsou samostatné) nebo na psychiatrickou kliniku (ty jsou v rámci nemocnic), kde získává zkušenosti a připravuje se na atestaci. Příprava na atestaci trvá minimálně 5 let. Po úspěšném složení atestace může pracovat samostatně ve své vlastní ambulanci. Práce psychiatra spočívá hlavně v léčení za pomoci léků – psychofarmak. Psychiatr si však může udělat i psychoterapeutický výcvik a kromě předepisování léků může provozovat i psychoterapii.

Psychiatrické vyšetření je popsáno v samostatném článku a slouží k základnímu vyloučení nebo potvrzení duševních poruch. Pro přesnější a jemnější posouzení případné patologie požádá o vyšetření klienta u kolegy psychologa – výše zmíněné psychologické vyšetření.